Tytuł artykułu: Bilans wodny zielonego dachu na przykładzie obiektu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Autorzy: SZEJBA, D., SZATYŁOWICZ, J., GNATOWSKI, T.

Słowa kluczowe: zielony dach, retencja wody, ewapotranspiracja

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących retencji zielonego dachu na przykładzie obiektu położonego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Obiektem badawczym był fragment zielonego patio zbudowanego z substratu będącego mieszaniną torfu, piasku i keramzytu, o miąższości warstwy 25 cm. Warstwę wegetacyjną zielonego tarasu stanowią darń z mieszanki traw oraz krzewy iglaste i liściaste. Do obliczania składowych bilansu wodnego w okresie wegetacji 2008 roku wykorzystano model bilansowy GreenRoof. Badania wykazały, że rozpatrywany zielony dach zretencjonował ponad 99% wody pochodzącej z opadów.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.06

Cytowanie w stylu APA: Szejba, D., Szatyłowicz, J. & Gnatowski, T. (2017). Bilans wodny zielonego dachu na przykładzie obiektu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 66-74. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.06

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Szejba, Szatyłowicz & Gnatowski, 2017), następne powołania: (Szejba i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Szejba, Daniel, Jan Szatyłowicz, Tomasz Gnatowski. "Bilans wodny zielonego dachu na przykładzie obiektu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 66-74. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.06.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Szejba, Szatyłowicz, & Gnatowski 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.06, author={Szejba, Daniel and Szatyłowicz, Jan and Gnatowski, Tomasz}, language={polish}, title={Bilans wodny zielonego dachu na przykładzie obiektu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.06}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A6/art6.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={66-74}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back